Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)

Tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”, chúng ta tìm hiểu về những tiếc nuối “vàng” tại ASIAT 16.

Viết bình luận