GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Chủ tịch Toshiba từ chức
Chủ tịch Toshiba từ chức

Chủ tịch Toshiba vừa từ chức chỉ vài giờ sau khi gã khổng lồ ngành điện tử Nhật Bản hoãn công bố về khoản thiệt hại được dự báo lên đến nhiều tỷ USD.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close