GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Gặp gỡ Minh Béo trong nhà tù Mỹ
Gặp gỡ Minh Béo trong nhà tù Mỹ

Vừa trông thấy Minh Béo, tôi nhận ra anh rất mệt mỏi, tiều tụy, mắt thâm quầng. Thỉnh thoảng anh lại rơm rớm nước mắt khi trò chuyện với tôi.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close