Bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành
Bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Thành phố Hà Nội và các tỉnh: Nghệ An, Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, BRVT, Sơn La, Đắk Nông vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close