7 tháng xử lý vụ “thăng tiến thần tốc” của bà Quỳnh Anh ở Thanh Hoá

VOV.VN - Ngày 29/9, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Sở Xây dựng.

Thông báo nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tại cuộc họp ngày 17/2/2017, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng đi học lớp cao cấp lý luận chính trị và bổ sung vào quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngày 28/2/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 444-CV/TU giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, giai đoạn 2010 - 2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm một cách “thần tốc”. (ảnh Thanh Niên)

Xét Báo cáo số 67-BC/BTCTU ngày 22/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn bản số 3090/UBND-NC ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh; ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân liên quan thuộc Sở Xây dựng, trên cơ sở đó xử lý và kiến nghị hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có kết luận về kết quả kiểm tra; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể:

Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức tại Sở Xây dựng:

- Thành lập mới 3 ban gồm: Ban thẩm định dự án đầu tư; Ban kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; Ban rà soát chất lượng các công trình xây dựng để tham mưu về công tác quản lý nhà nước và ban hành Quyết định số 2180/QĐ-SXD, ngày 26 tháng 7 năm 2013, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng thiếu các yêu cầu về trình độ trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là trái thẩm quyền và không đúng với quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng.

- Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015, bổ nhiệm thừa 6 phó trưởng phòng chuyên môn; bổ nhiệm 45 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, trong đó có đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và thời gian công tác ở lĩnh vực được phân công phụ trách về chuyên môn, nghiệp vụ; bổ nhiệm 4 trưởng phòng, phó trưởng phòng khi đã quá tuổi bổ nhiệm so với quy định của UBND tỉnh.Trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về: đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phòng Sở Xây dựng phụ trách công tác tổ chức cán bộ, giai đoạn 2010 - 2015 mà đứng đầu và chịu trách nhiệm trực tiếp là đồng chí Ngô Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, giai đoạn 2010 - 2015.

- Quyết định cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc nhưng không báo cáo Sở Nội vụ, không công khai đến cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan theo quy định; bàn giao hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) cho đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh khi thôi việc là trái với quy định.

Trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về: đồng chí Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Xuân Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, trong đó đồng chí Chánh Văn phòng Sở chịu trách nhiệm trực tiếp về việc trả hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) trái với quy định.

Về việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị

- Tại thời điểm cử đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bà Trần Vũ Quỳnh Anh thuộc đối tượng cử đi học theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chưa đánh giá, xem xét toàn diện hồ sơ, nhất là xem xét quá trình công tác, năng lực thực tiễn nên đã không phát hiện được những sai sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, bổ sung vào quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở, tạo điều kiện để bà Trần Vũ Quỳnh Anh thuộc đối tượng được cử đi học.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xét, đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xét tuyển cán bộ của Tỉnh đi học cao cấp lý luận chính trị, nhưng không báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; ký ban hành Quyết định số 1254-QĐ/BTCTU ngày 18 tháng 8 năm 2015 cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, trong đó có bà Trần Vũ Quỳnh Anh là chưa phù hợp với quy định hiện hành về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trách nhiệm về thiếu sót, khuyết điểm trên thuộc về: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2010 - 2015, trực tiếp là đồng chí Phan Quang Vinh, Phó Trưởng ban phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã thực hiện không đúng quy trình giải quyết và đã trực tiếp ký Quyết định số 1254-QĐ/BTCTU không đúng quy định cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học; Trưởng phòng Chính sách, đào tạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc chưa xem xét kỹ quá trình công tác, rèn luyện của bà Trần Vũ Quỳnh Anh để tham mưu cho Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thiếu sót, khuyết điểm, trên của Lãnh đạo và cá nhân có liên quan của Ban Tổ chức Tỉnh ủy chưa đến mức phải áp dụng một trong các hình thức kỷ luật của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Về việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

- Ngày 9/7/2014, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy họp, thống nhất danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, giai đoạn 2015 - 2020 để gửi xin ý kiến các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 27 tháng 8 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, trong chương trình họp có nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc quyền quản lý, giai đoạn 2015 - 2020.

- Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giai đoạn 2010 - 2014 ban hành Quyết định số 1661-QĐ/TU phê duyệt quy hoạch A2 cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Xây dựng, giai đoạn 2015 - 2020, trong danh sách có đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh quy hoạch phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng.

Do nội dung trên có liên quan đến một số đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, giai đoạn 2010 - 2014 nên ngày 19 tháng 6 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Văn bản số 562-CV/TU báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4. Về việc kê khai tài sản của bà Trần Vũ Quỳnh Anh

- Trong quá trình công tác từ thời điểm làm hợp đồng lao động tại Liên đoàn lao động tỉnh (năm 2010) đến khi thôi việc tại Sở Xây dựng (ngày 23 tháng 9 năm 2016) chưa phát hiện được bà Trần Vũ Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra tại Sở Xây dựng, bàTrần Vũ Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có liên quan tại Sở Xây dựng. Qua thẩm tra nhận thấy: bà Trần Vũ Quỳnh Anh thuộc đối tượng phải kê khai tài sản nhưng không kê khai trong Sơ yếu Lý lịch (Mẫu 2C/TCTW-98), Phiếu đảng viên; không kê khai định kỳ hằng năm; không kê khai bổ sung khi được bổ nhiệm phó trưởng phòng, trưởng phòng và trong hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, vi phạm các quy định về kê khai tài sản của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nhiều lần mời bà Trần Vũ Quỳnh Anh đến làm việc để giải trình nhưng Đồng chí đều không có mặt nên không có cơ sở để xem xét tài sản của Đồng chí.

Trách nhiệm về khuyết điểm vi phạm trên thuộc về bà Trần Vũ Quỳnh Anh không trung thực, không chấp hành nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản.

II. Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm như sau:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, giai đoạn 2010 - 2015 bằng hình thức kỷ luật Khiển trách.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

- Quyết định thi hành kỷ luật Chi bộ phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

- Quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Xây dựng bằng hình thức kỷ luật Khiển trách.

- Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh, Đảng ủy viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng bằng hình thức kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

- Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Xuân Hoàn, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng bằng hình thức kỷ luật Khiển trách.

- Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Bá Hải, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng bằng hình thức kỷ luật Khiển trách.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các tổ chức đảng có thẩm quyền yêu cầu kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng một trong các hình thức kỷ luật của Đảng, bao gồm: đồng chí Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Minh Huân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Lê Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Anh Xuân, Đảng ủy viên, nguyên Bí thư đoàn Thanh niên Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Trọng Thỏa, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Sở Xây dựng; đồng chí Trần Quốc Huệ, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật, bà Quỳnh Anh bị khai trừ Đảng
Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật, bà Quỳnh Anh bị khai trừ Đảng

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật do để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật, bà Quỳnh Anh bị khai trừ Đảng

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật, bà Quỳnh Anh bị khai trừ Đảng

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật do để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Thanh Hóa họp kỷ luật cán bộ vụ “bổ nhiệm thần tốc” bà Quỳnh Anh
Thanh Hóa họp kỷ luật cán bộ vụ “bổ nhiệm thần tốc” bà Quỳnh Anh

VOV.VN- Dự kiến, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận đưa ra phương án xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan vụ bổ nhiệm thần tốc

Thanh Hóa họp kỷ luật cán bộ vụ “bổ nhiệm thần tốc” bà Quỳnh Anh

Thanh Hóa họp kỷ luật cán bộ vụ “bổ nhiệm thần tốc” bà Quỳnh Anh

VOV.VN- Dự kiến, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận đưa ra phương án xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan vụ bổ nhiệm thần tốc

Nhìn lại vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh
Nhìn lại vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh

VOV.VN -Liên quan đến việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh, hôm nay (29/9), BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận đưa ra phương án xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

Nhìn lại vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Nhìn lại vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh

VOV.VN -Liên quan đến việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh, hôm nay (29/9), BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận đưa ra phương án xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể có liên quan.