Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Chiều 25/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều nay (25/9), Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Nét mới của công tác nhân sự lần này tại Đại hội là bầu chọn Ban chấp hành khóa mới bằng hình thức biểu quyết.

Qua công tác lấy phiếu để lựa chọn hình thức bầu Ban chấp hành khóa mới, 77% số phiếu đồng ý lựa chọn hình thức bầu Ban chấp hành khóa mới bằng hình thức biểu quyết. Theo đề án nhân sự khóa XII, với  tiêu chí chất lượng là chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trưởng thành từ thực tiễn. Số lượng thành viên Ban chấp hành khóa mới vẫn giữ nguyên là 175 thành viên như nhiệm kỳ XI.

Đại hội bầu chọn 161 thành viên Ban chấp hành, số còn lại sẽ bổ sung sau, phấn đấu tỷ lệ Ủy viên Ban chấp hành là công nhân lao động từ 2-5%; tỷ lệ Ủy viên Ban chấp hành là nữ chiếm 20-30%, 63 tỉnh thành cơ cấu là 63 Ủy viên, riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do số lượng đoàn viên đông nên được bổ sung thêm mỗi đơn 1 một Ủy viên. 100% đại biểu đại hội thống nhất với đề án nhân sự khóa 12 do Đoàn Chủ tịch trình bày.

Qua thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm từ danh sách 185 đồng chí được đề cử vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu 161 đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuối giờ chiều nay, Đại hội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12./.Phương Thoa - Phòng Phóng viên - VOV1

Tin liên quan

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường hứa sẽ đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước.

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường hứa sẽ đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải gắn hoạt động phong trào của quần chung với việc tăng năng suất chất lượng hiệu quả lao động

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải gắn hoạt động phong trào của quần chung với việc tăng năng suất chất lượng hiệu quả lao động

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.