Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Bộ Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Bộ Nội vụ nhấn mạnh trong Báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính.

Theo đó, thời gian tới, Ngành sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung, trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế...

Ngành Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Thêm 5.000 người được tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, tạo cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý công chức.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý viên chức.

Ngoài ra, trong tháng 5/2017, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" tại 14 cơ quan Trung ương và 22 địa phương.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc thực hiện thí điểm Đề án trên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý...

Về tinh giản biên chế, cũng theo Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 5.062 người được giải quyết tinh giản biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.824 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.791 người; cán bộ, công chức cấp xã là 4.086 người; doanh nghiệp nhà nước 122 người./.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”
“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

VOV.VN - Phải xây dựng được chế tài nghiêm khắc trừng trị người lạm quyền trong bổ nhiệm cán bộ để thấy bộ chế tài đó mà khiếp sợ.

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

VOV.VN - Phải xây dựng được chế tài nghiêm khắc trừng trị người lạm quyền trong bổ nhiệm cán bộ để thấy bộ chế tài đó mà khiếp sợ.

Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện
Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện

VOV.VN -Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thu hồi 28 quyết định tuyển dụng công chức không đúng quy định.

Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện

Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện

VOV.VN -Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thu hồi 28 quyết định tuyển dụng công chức không đúng quy định.

"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"
"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"

VOV.VN - Giai đoạn bổ nhiệm thì ông Phạm Sỹ Quý chưa có chứng chỉ nhưng đến tháng 11/2016 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đủ điều kiện.

"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"

"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"

VOV.VN - Giai đoạn bổ nhiệm thì ông Phạm Sỹ Quý chưa có chứng chỉ nhưng đến tháng 11/2016 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đủ điều kiện.