Chân dung ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh, 40 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh là Chủ tịch cấp tỉnh, thành trẻ nhất nước ta hiện nay.

Như tin đã đưa, sáng 21/4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Theo đó, ông  Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tóm tắt lý lịch và quá trình công tác của ông Đặng Quốc Khánh

Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Hà Tĩnh, Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sự tín nhiệm, lòng tin của các đồng chí, sự ủng hộ lớn lao đó là vinh dự, động lực lớn, cổ vũ, khích lệ, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nguyện luôn trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng bản thân, học hỏi kinh nghiệm, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh để đáp ứng lòng tin của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Với trọng trách là người đứng đầu chính quyền, tôi sẽ tiếp tục học tập, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của tỉnh, những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí tiền nhiệm. Mặt khác, tôi sẽ hết lòng, dốc sức cùng tập thể UBND tỉnh sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh”.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Khánh

Về những nhiệm vụ UBND tỉnh sẽ tập trung trong thời gian tới, ông Đặng Quốc Khánh cho biết: “Điều tôi tâm huyết nhất để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập, chỉ đạo điều hành quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Cụ thể, trước mắt sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2015-2020). Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của UBND tỉnh.

Mặt khác, sẽ ra sức thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư tạo môi trường đầu tư tốt nhất, luôn hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, khắc phục hạn chế, yếu kém, phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân. Quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại”./.