Tags :

Chân dung Trưởng Ban Nội chính Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải bổ nhiệm làm Giám đốc Công an