Công tác bổ nhiệm cán bộ tại Thừa Thiên-Huế còn nhiều sai phạm

VOV.VN - Sáng 27/6, Tổ công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, với phương châm xuyên suốt của tỉnh là “làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình, thực hiện theo cơ chế”, hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đi vào nền nếp; hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý và giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thừa Thiên Huế.

Tỉnh đã triển khai, thực hiện đề án vị trí việc làm gắn với sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Tuy nhiên, việc giảm biên chế trong ngành giáo dục đang gặp nhiều khó khăn... Một số cơ quan đơn vị vẫn sử dụng viên chức, lao động hợp đồng vào vị trí việc làm của công chức; việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa mạnh mẽ... 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ đề nghị: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương về mặt tổ chức, nhân sự để tiến tới thực hiện cải cách chính sách tiền lương; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để tiến tới thực hiện 100% các đơn vị kiểm tra công tác cán bộ...

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, qua kiểm tra đã phát hiện công tác bổ nhiệm cán bộ của địa phương thời gian qua có những sai sót cần khắc phục.

“Công tác bổ nhiệm cán bộ có sai phạm về tiêu chuẩn điều kiện, rồi quy trình thủ thủ tục theo thông báo kết luận số 43 thì chúng ta chiếm tỉ lệ cũng khá cao. Ví dụ như cấp Phó phòng Chi cục chiếm tỉ trọng 50,7%, tức hơn phân nửa là bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn điều kiện. Rồi Phó Giám đốc Sở, Phó phòng của Sở là 35,65%. Đặc biệt đối với cấp huyện thì Phó Chủ tịch UBND và HDND có 7/41 và 17,7% là không đủ tiêu chuẩn về điều kiện”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh./.

Viết bình luận