Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển
VOV.VN - Trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương từ tháng 3/2014, đến nay, có 29 người được điều động, nhận nhiệm vụ mới.