Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bàn công tác nhân sự

VOV.VN - Công tác nhân sự sẽ được Đoàn Chủ tịch họp, thảo luận và trình ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 22/6.

Chiều 21/6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 (khóa VIII). Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến vào tờ trình về nhân sự của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, Hội nghị Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa VIII) có hai nhiệm vụ quan trọng đó là thảo luận cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến vào tờ trình về nhân sự của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Thành Trung)

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Hội nghị Đoàn Chủ tịch cũng tập trung vào công tác nhân sự. Vấn đề này sẽ được Đoàn Chủ tịch họp, thảo luận và trình ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 22/6.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường trực về hiệp thương cử Chủ tịch và Tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII); Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhân sự.

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017 được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nỗ lực triển khai, trong đó nhiều nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

Trong đó, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng trong đối tượng đặc thù, đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo định kỳ và nâng cao về chất lượng. Mặt trận đã phối hợp triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; hằng tuần tổ chức tổng hợp và xử lý thông tin nhanh phản ánh trên báo chí về chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với các hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận, ông Trần Thanh Mẫn cho biết Mặt trận các cấp đã từng bước đưa giám sát, phản biện trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Đặc biệt, ngày 15/6, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội - đây là văn bản pháp lý quan trọng giữa Mặt trận với các cơ quan cao nhất của Nhà nước để triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội. 

Sau 3 năm triển khai, cấp trung ương đã tổ chức được 10 chương trình giám sát có phạm vi toàn quốc; ở cấp tỉnh đã tổ chức 721 cuộc giám sát; cấp huyện: 6.404 cuộc; ở cấp xã: 49.564 cuộc. Cấp tỉnh tổ chức được 784 cuộc phản biện xã hội; cấp huyện: 4.043 cuộc; cấp xã: 25.834 cuộc.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, từ nay đến cuối năm, công tác Mặt trận tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang

VOV.VN - Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang

VOV.VN - Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Theo các đại biểu, về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phải làm độc lập, các bộ ngành chỉ tham gia phối hợp chứ không phải là chủ thể

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Theo các đại biểu, về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phải làm độc lập, các bộ ngành chỉ tham gia phối hợp chứ không phải là chủ thể

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VIII)
Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

VOV.VN -Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân: Năm qua, đất nước đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

VOV.VN -Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân: Năm qua, đất nước đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp

Đề nghị giám sát việc đóng tàu vỏ thép để phát hiện, làm rõ tiêu cực
Đề nghị giám sát việc đóng tàu vỏ thép để phát hiện, làm rõ tiêu cực

VOV.VN - GS Trần Ngọc Đường: Mặt trận cần giám sát vấn đề đóng tàu vỏ  thép để từ đó kiến nghị làm rõ những thiếu sót, tiêu cực

Đề nghị giám sát việc đóng tàu vỏ thép để phát hiện, làm rõ tiêu cực

Đề nghị giám sát việc đóng tàu vỏ thép để phát hiện, làm rõ tiêu cực

VOV.VN - GS Trần Ngọc Đường: Mặt trận cần giám sát vấn đề đóng tàu vỏ  thép để từ đó kiến nghị làm rõ những thiếu sót, tiêu cực

MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung
MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Báo cáo của các đoàn giám sát UBTƯMTTQ Việt Nam cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng.

MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Báo cáo của các đoàn giám sát UBTƯMTTQ Việt Nam cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng.

MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình
MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình

VOV.VN - “Mặt trận vừa phải phản ánh được ý kiến nhân dân, vừa nói được tiếng nói của mình trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”

MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình

MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình

VOV.VN - “Mặt trận vừa phải phản ánh được ý kiến nhân dân, vừa nói được tiếng nói của mình trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”

“Không ai gần dân như thành viên của MTTQ Việt Nam“
“Không ai gần dân như thành viên của MTTQ Việt Nam“

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải dựa vào dân, tin dân và ngược lại, cũng để cho dân tin.

“Không ai gần dân như thành viên của MTTQ Việt Nam“

“Không ai gần dân như thành viên của MTTQ Việt Nam“

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải dựa vào dân, tin dân và ngược lại, cũng để cho dân tin.