Năm 2017: Kiện toàn Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng

VOV.VN - Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

 
Trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng. Theo đó Tổ công tác của Thủ tướng gồm 11 thành viên. Tổ công tác do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, làm Tổ trưởng Tổ công tác. Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 8/1/1959. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trước khi giữ vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam 

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó Tổ công tác. Ông Lê Mạnh Hà từng là Thiếu tá quân đội, sau khi ra quân, ông về giảng dạy ở Trường Hàng không Việt Nam. Tiếp đến ông chuyển sang làm chuyên viên Bộ Kế hoạch-Đầu tư, sau đó làm ở một số vị trí khác. Ông Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ năm 2015. (Ảnh: Soha)

Tổ công tác cũng thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao khi các Bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến khác nhau. Thành viên thứ 3 của Tổ công tác là ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó Tổ công tác. Ông Nguyễn Cao Lục từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một thành viên khác của Tổ Công tác là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu. Ông được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ. Phụ trách theo dõi vùng ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam;... (Ảnh: MPI Portal).

Các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Tổ công tác. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thành viên Tổ công tác. Ông Hiếu được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ngành Tài chính, công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế; thanh tra tài chính... (Ảnh: mof.gov.vn)

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Tổ trưởng; mỗi thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Thành viên Tổ công tác. Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Thi hành án dân sự, hành chính; Bổ trợ tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác văn phòng của Bộ; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính, thể chế, thủ tục hành chính của Bộ; Công tác công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ. (Ảnh: Dân Trí)

Tổ công tác họp định kỳ 1 tháng một lần, họp đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc Tổ trưởng Tổ công tác. Bên cạnh hình thức họp trực tiếp để thảo luận, Tổ công tác có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Thành viên Tổ công tác. Phụ trách các lĩnh vực: Công tác tôn giáo; Công tác cải cách hành chính; Công tác thanh niên; Công tác tổng hợp.(Ảnh: moha.gov.vn). 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Thành viên Tổ công tác. Ông Huẩn sinh năm 1963, quê quán xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Trình độ: Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra Chính phủ, ông Huẩn làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (ảnh: Soha)
Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, thường trực Tổ công tác. Năm 2016, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc Văn phòng Chính phủ để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thẩm tra, tham mưu, tổng hợp của VPCP về quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.(Ảnh: ANTV)
Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng còn có Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương (ngoài cùng bên trái) và chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan (Ảnh: VGP)

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại Thanh tra Chính phủ
Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại Thanh tra Chính phủ

VOV.VN - Từ 1/1 đến ngày 15/9/2016, Thanh tra Chính phủ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 100 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 45 nhiệm vụ.

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại Thanh tra Chính phủ

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại Thanh tra Chính phủ

VOV.VN - Từ 1/1 đến ngày 15/9/2016, Thanh tra Chính phủ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 100 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 45 nhiệm vụ.

Hải Dương lập tổ công tác xem xét việc “cả nhà làm quan” ở Kim Thành
Hải Dương lập tổ công tác xem xét việc “cả nhà làm quan” ở Kim Thành

VOV.VN - Hải Dương cũng đã có văn bản báo cáo các cơ quan Trung ương về cách thức giải quyết việc bổ nhiệm, phân công cán bộ ở Kim Thành.

Hải Dương lập tổ công tác xem xét việc “cả nhà làm quan” ở Kim Thành

Hải Dương lập tổ công tác xem xét việc “cả nhà làm quan” ở Kim Thành

VOV.VN - Hải Dương cũng đã có văn bản báo cáo các cơ quan Trung ương về cách thức giải quyết việc bổ nhiệm, phân công cán bộ ở Kim Thành.

Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng
Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

VOV.VN - Năm 2017, một trong những sự kiện được quan tâm là Thủ tướng đã lập Tổ Tư vấn kinh tế để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế

Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

VOV.VN - Năm 2017, một trong những sự kiện được quan tâm là Thủ tướng đã lập Tổ Tư vấn kinh tế để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế

Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh vi phạm những gì?
Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh vi phạm những gì?

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là rất nghiêm trọng.

Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh vi phạm những gì?

Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh vi phạm những gì?

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là rất nghiêm trọng.

Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng “không ngại va chạm“
Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng “không ngại va chạm“

Với tinh thần công tâm, khách quan, không ngại va chạm, Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động mạnh mẽ, giúp giảm mạnh tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn.

Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng “không ngại va chạm“

Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng “không ngại va chạm“

Với tinh thần công tâm, khách quan, không ngại va chạm, Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động mạnh mẽ, giúp giảm mạnh tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.