Ông Đào Việt Trung được cử tham gia Hội đồng tuyển chọn thẩm phán

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định cử ông Đào Việt Trung làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia với tỷ lệ tán thành 100%.

Nội dung này được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp thứ 30, sáng 10/1.

Theo Tờ trình của Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình, ngày 28/5/2015, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 959/NQ-UBTVQH13 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, trong đó có ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Giang Sơn nghỉ hưu từ ngày 01/10/2018.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trình bày Báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào 2016

Ngày 27/11/2018, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn gửi TANDTC đề nghị Chánh án TANDTC trình UBTVQH cử ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay ông Giang Sơn.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra tờ trình đánh giá ông Đào Việt Trung, sinh ngày 19/5/1959, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI (2011-2016), khóa XII (2016-2021), Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, là người được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nên đủ điều kiện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia./.

Viết bình luận