Thanh Hóa điều động, luân chuyển hơn 1.770 lượt cán bộ

VOV.VN -Thời điểm này, Thanh Hóa có 22 trong tổng số 27 huyện, thị xã, thành phố đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải người địa phương. 

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… từ tháng 6/2012 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã điều động, luân chuyển 1.772 lượt cán bộ ở các cấp, các ngành. Thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố tại 1/3 tổng số chi bộ thôn, tổ dân phố.

Thời điểm này Thanh Hóa có 22 trong tổng số 27 huyện, thị xã, thành phố đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 421 trong tổng số 635 xã, phường, thị trấn bố trí một trong ba chức danh không phải là người địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, đến nay các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã bố trí Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Qua đó tinh giản được gần 2 nghìn cán bộ, công chức.

Đối với đội ngũ cán bộ thôn bản, có gần 1/3 trong tổng số chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố, tinh giản được hàng nghìn cán bộ thôn, bản, tổ dân phố.

Ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Thường Xuân cho biết, việc thực hiện nhất thể hóa tạo điều kiện thuận lợi hơn trong chỉ đạo, điều hành, nhất là các huyện miền núi như Thường Xuân: “Đây là một bước sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn để làm sao cho hợp lý phát huy được hiệu qủa; thứ 2 là một thôn được bố trí, tăng về số hộ, số khẩu cũng tạo điều kiện tập trung cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hay giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi”./.

 

Viết bình luận

Tin liên quan

“Nhất thể hóa” cấp xã - Cần nhất là con người
“Nhất thể hóa” cấp xã - Cần nhất là con người

VOV.VN - Hơn 10 năm thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đặt ra nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người.

“Nhất thể hóa” cấp xã - Cần nhất là con người

“Nhất thể hóa” cấp xã - Cần nhất là con người

VOV.VN - Hơn 10 năm thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đặt ra nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người.

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“
“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

VOV.VN - ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết trong thời kỳ xây dựng đất nước.

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

VOV.VN - ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết trong thời kỳ xây dựng đất nước.

“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm, nhất thể hóa“
“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm, nhất thể hóa“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây không phải là kiêm nhiệm chức danh hay nhất thể hóa mà đây là tình huống không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đột ngột, giờ khuyết chức danh này thì cần có người làm ngay.

“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm, nhất thể hóa“

“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm, nhất thể hóa“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây không phải là kiêm nhiệm chức danh hay nhất thể hóa mà đây là tình huống không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đột ngột, giờ khuyết chức danh này thì cần có người làm ngay.