Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bình Định, Đồng Nai

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Bình Định, Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 2544/QĐ-TTg, Quyết định 2545/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên; ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên.

Đồng thời, tại Quyết định 2541/QĐ-TTg, Quyết định 2542/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Thu Hà và ông Mai Thanh Thắng, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng 3 nhân sự mới bầu bổ sung cho UBND tỉnh

Tại Quyết định 2543/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, tại Quyết định 2540/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Đồng Nai, tại Quyết định 2556/QĐ-TTg, Quyết định 2558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Tỉnh ủy viên; ông Nguyễn Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên.

Đồng thời, tại Quyết định 2553/QĐ-TTg, Quyết định 2554/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Minh Phúc và ông Nguyễn Thành Trí.

Tại Quyết định 2557/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai  nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thuộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, tại Quyết định 2555/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai  nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Đém, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu theo chế độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên