TPHCM thay đổi một loạt nhân sự trong 3 tháng

TPHCM thay đổi một loạt nhân sự trong 3 tháng qua

Trong 9 tháng đầu năm, UBND TPHCM đã chuyển công tác 556 cán bộ, công chức, viên chức tại 19 sở, ngành và các quận, huyện.

Tin khác