Đà Nẵng bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Đà Nẵng bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Lợi vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.