GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Sát hại nhân tình vì bị ép… bỏ vợ
Sát hại nhân tình vì bị ép… bỏ vợ

Đã có vợ và 2 con nhưng Nguyễn Văn Thanh vẫn lén lút quan hệ tình cảm với chị Hợp. Khi chị Hợp biết, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, Thanh giết chị Hợp.

Bắt giam góa phụ giết tình nhân
Bắt giam góa phụ giết tình nhân

Trong thời gian qua lại với ông Thắng, bà Quách Thị Chi thường ghen ngược với vợ nhân tình. Thậm chí, có lần bà Chi chém vợ ông Thắng trọng thương.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close