Bí mật hầm mộ cổ Ai Cập
Bí mật hầm mộ cổ Ai Cập

Nếu nhìn gần hơn vào hình chạm khắc trên những bức tường còn lại của thành phố Amarna (Ai Cập) nơi đây, nhiều người sẽ nhận ra những bất ngờ thú vị.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close