Hồi sinh giấc mơ ô tô Việt
Hồi sinh giấc mơ ô tô Việt

Nếu đề xuất điều chỉnh các loại thuế đối với phần giá trị tạo ra trong nước được Chính phủ chấp thuận, các DN nội địa tin tưởng người Việt sẽ có ô tô Việt.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close