Lịch sử phát triển của dòng Mercedes-Benz S-Class
VOV.VN - Mercedes-Benz S-Class luôn được biết đến là người tiên phong trong sự đổi mới và phiên bản mới của mẫu xe này với mã W223 cũng không phải là ngoại lệ.

 W187 (1951 đến 1954)

 W105/W180/W128 (1954 đến 1959)

W111/W112 (1959 đến 1965)

W108/W109 (1965 đến 1972)

W116 (1972 đến 1980)

W126 (1979 đến 1991)

 W140 (1991 đến 1998)

 W220 (1998 đến 2005)

 W221 (2005 đến 2013)

W222 (2013 đến 2020)

 W223 (Ngày nay)