Bugatti Chiron Super Sport 300+ phiên bản giới hạn chính thức bán
VOV.VN - Mẫu Chiron Super Sport sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc và đại lý H.R. Own Bugatti London (Anh Quốc) vừa chính thức phân phối 3 chiếc trong số đó.