Những lỗi vi phạm nào sẽ bị trừ điểm vào Giấy phép lái xe?
VOV.VN - Bộ Công an đề xuất 28 lỗi sẽ bị trừ điểm vào Giấy phép lái xe theo Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.