Bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ 1/8 trong các trường hợp sau
VOV.VN -Từ 1/8, theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA, sẽ có thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe.