“Vỡ mộng” nội địa hóa ôtô tại Việt Nam
Thực tế nội địa hóa ôtô của Việt Nam sau hơn 20 năm vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu.