Các mốc bảo dưỡng ô tô người dùng cần nhớ
Chủ xe cần định kỳ thay dầu máy, lọc gió, má phanh, gạt mưa... theo số km hoặc thời gian.