Xe máy phải đủ các điều kiện này mới được tham gia giao thông
VOV.VN - Các loại xe máy muốn lưu thông trên đường bộ phải đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật.