GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Brazil đã sẵn sàng cho World Cup 2014
Brazil đã sẵn sàng cho World Cup 2014

VOV.VN - Trong bài phát biểu, Tổng thống Brazil đã đề cao việc tổ chức World Cup hàm chứa “những giá trị của hòa bình, hòa hợp và lòng khoan dung”.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close