Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30
Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

VOV.VN - Hội nghị là dịp kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close