GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Một lần ngoại tình ôm hận mãi mãi
Một lần ngoại tình ôm hận mãi mãi

Chiều thứ Sáu. Lê bước về nhà mà anh thấy lòng nặng trĩu. Anh biết lại sắp phải đối mặt với những gì, chỉ vì 1 lần phản bội vợ đi ngoại tình.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close