5 vụ án trọng điểm sẽ kết thúc điều tra trong năm 2020
VOV.VN - Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan liên quan phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 5 vụ án trọng án.