Viết bình luận

Tin liên quan

Ngăn chặn tin giả về Covid-19: Cơ quan chức năng cần lên tiếng kịp thời
Ngăn chặn tin giả về Covid-19: Cơ quan chức năng cần lên tiếng kịp thời

VOV.VN - Cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn cho người dân một cách dễ hiểu, đơn giản nhất tin giả, tin thật, cách kiểm tra, cách tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác, tránh việc chia sẻ nhầm, chia sẻ có hại cho cộng đồng.

Ngăn chặn tin giả về Covid-19: Cơ quan chức năng cần lên tiếng kịp thời

Ngăn chặn tin giả về Covid-19: Cơ quan chức năng cần lên tiếng kịp thời

VOV.VN - Cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn cho người dân một cách dễ hiểu, đơn giản nhất tin giả, tin thật, cách kiểm tra, cách tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác, tránh việc chia sẻ nhầm, chia sẻ có hại cho cộng đồng.

Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả
Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định thông tin về “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả

Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định thông tin về “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng
Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng

VOV.VN - Thông tin sai lệch, tin tức giả mạo trong dịch bệnh không chỉ khiến công chúng có nhận thức, hành động sai lầm mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực, thù ghét và sự chia rẽ trong cộng đồng.

Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng

Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng

VOV.VN - Thông tin sai lệch, tin tức giả mạo trong dịch bệnh không chỉ khiến công chúng có nhận thức, hành động sai lầm mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực, thù ghét và sự chia rẽ trong cộng đồng.