Clip: Nhóm gây rối ở Đồng Tâm thừa nhận là tội phạm có tổ chức

Clip: Nhóm gây rối ở Đồng Tâm thừa nhận là tội phạm có tổ chức

Nhóm này không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, đồng thời chuẩn bị các loại hung khí, vũ khí, vật liệu nổ để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Pháp luật

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close