Clip: Nhóm gây rối ở Đồng Tâm thừa nhận là tội phạm có tổ chức

Thứ hai, 22:05, 13/01/2020
Nhóm này không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, đồng thời chuẩn bị các loại hung khí, vũ khí, vật liệu nổ để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Nguồn:VTV