Khai báo y tế không trung thực dẫn tới dịch lây lan, chết người sẽ bị xử lý hình sự

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close