Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

VOV.VN - Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định rõ hình thức xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, đốt pháo; đồng thời cũng quy định một số loại pháo được phép sử dụng.