Quảng Bình khởi kiện 32 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

(VOV) -Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã hoàn thiện hồ sơ khởi kiện 32 đơn vị, trong đó xét xử 9 vụ, 2 đơn vị đã có quyết định tòa án.

Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nợ bảo hiểm xã hội của người lao động hơn 73 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là nợ đọng kéo dài.

Những đơn vị nợ kéo dài gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Cổ phần Đại Trường Phát, Công ty Cosevco 6, Công ty Cosevco 12…

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã hoàn thiện hồ sơ khởi kiện 32 đơn vị, trong đó xét xử 9 vụ, 2 đơn vị đã có quyết định tòa án.

Tuy nhiên, việc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội còn rất khó khăn. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi cho người lao động tại những đơn vị này./.

Tin liên quan

Khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội
Khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

(VOV) - Tình trạng chây ì đóng bảo hiểm xã hội khiến việc giải quyết các chế độ cho người lao động gặp nhiều khó khăn.

Khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

(VOV) - Tình trạng chây ì đóng bảo hiểm xã hội khiến việc giải quyết các chế độ cho người lao động gặp nhiều khó khăn.

Mai Linh phải trả 38,7 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội
Mai Linh phải trả 38,7 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội

5 công ty của Mai Linh nợ các chế độ BHXH của gần 4.000 người lao động từ năm 2011 – 11/2012.

Mai Linh phải trả 38,7 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội

Mai Linh phải trả 38,7 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội

5 công ty của Mai Linh nợ các chế độ BHXH của gần 4.000 người lao động từ năm 2011 – 11/2012.

Nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 8.000 tỷ đồng
Nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 8.000 tỷ đồng

Số nợ này đã tăng 455 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6/2012, chiếm 7,2% so với tổng số phải thu.

Nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 8.000 tỷ đồng

Nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 8.000 tỷ đồng

Số nợ này đã tăng 455 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6/2012, chiếm 7,2% so với tổng số phải thu.