Sẽ có luật điều chỉnh về tư pháp đối với người chưa thành niên

VOV.VN - Đây là một trong những dự án luật được giao cho Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì nghiên cứu, tổng kết thực tế để xây dựng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khoá XV, Tòa án Nhân dân tối cao được giao phụ trách 14 luật, pháp lệnh; trong đó, chủ trì soạn thảo 9 luật, pháp lệnh; phối hợp rà soát 5 luật.

Sẽ thành lập 2 Tòa án nhân dân cấp cao tại Cần Thơ và Yên Bái

Theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ, Tòa án Nhân dân tối cao được giao chủ trì rà soát Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sẽ hoàn thành vào năm 2022, để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2022. Đặc biệt, với việc sửa đổi pháp luật về tổ chức Toà án nhân dân sẽ thành lập thêm 1 Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Cần Thơ với thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 10 tỉnh thuộc ĐBSCL và 1 Tòa án nhân dân cấp cao tại tỉnh Yên Bái với thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 15 tỉnh trung du miền núi phía Bắc; triển khai việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, trong đó tổ chức đầy đủ các Tòa chuyên trách như tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của Tòa án cấp huyện hiện nay.

Sẽ có luật điều chỉnh về tư pháp đối với người chưa thành niên

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cũng cho biết, bên cạnh nghiên cứu, rà soát để sửa đổi luật, pháp lệnh hiện hành, Tòa án Nhân dân tối cao được giao chủ trì nghiên cứu, tổng kết thực tế để xây dựng Luật điều chỉnh về tư pháp người chưa thành niên. Dự án Luật này sẽ cung cấp khung pháp lý thống nhất hơn dành cho hệ thống tư pháp người chưa thành niên thông qua tổng hợp và tăng cường các quy định đang nằm rải rác trong nhiều luật; hưởng đến đảm bảo tiếp cận toàn diện và chuyên nghiệp hơn trong giáo dục và giám sát người chưa thành niên vi phạm pháp luật đang chịu các biện pháp phạt cải tạo không giam giữ; tăng cường phối hợp, hợp tác và cải thiện hiệu quả của các biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên.

Việc nhân dân tham gia xét xử tại tòa sẽ thực chất hơn

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Tòa án Nhân dân tối cao còn được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng Luật điều chỉnh về Hội thẩm nhân dân. Theo đó, Luật điều chỉnh về Hội thẩm nhân dân sẽ xây dựng cơ chế pháp lý hữu hiệu bảo đảm nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án một cách thực chất, phù hợp với nguyên tắc pháp quyền, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy công bằng tư pháp, nâng cao niềm tin của công chúng vào công lý, hướng tới xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng với việc xây dựng mới một số luật, Tòa án Nhân dân tối cao được giao chủ trì xây dựng Pháp lệnh điều chỉnh về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa án; Pháp lệnh về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, định giá tài sản; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch; chi phí tố tụng khác do luật khác quy định và việc miễn, giảm chi phí tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án (thay thế Pháp lệnh số 02/2012 về Chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng).

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng cho biết, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung vào Đề án 1 luật và 1 pháp lệnh mới. Cụ thể, bổ sung Luật về tố tụng điện tử để quy định về trình tự, thủ tục tố tụng điện tử (cấp, tống đạt điện tử; cung cấp, thu thập chứng cứ điện tử; tổ chức phiên tòa, phiên họp điện tử...) trong việc giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự tại Tòa án; bổ sung Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng

VOV.VN - Xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại, bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng

VOV.VN - Xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại, bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra.

Rà soát, xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ: Siết kỷ luật, gắn trách nhiệm
Rà soát, xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ: Siết kỷ luật, gắn trách nhiệm

VOV.VN - Đây là một trong những giải pháp được thể hiện trong tham luận của các cơ quan, địa phương tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Rà soát, xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ: Siết kỷ luật, gắn trách nhiệm

Rà soát, xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ: Siết kỷ luật, gắn trách nhiệm

VOV.VN - Đây là một trong những giải pháp được thể hiện trong tham luận của các cơ quan, địa phương tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn
Quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng: “Quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, chuẩn bị sớm, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng".

Quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn

Quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng: “Quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, chuẩn bị sớm, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng".