Tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng, chia như nào cho đúng luật?

VOV.VN - Tài sản có trước khi kết hôn, tài sản được tặng cho, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ/chồng. Thế nhưng tài sản chung của cả hai, có được chia tách thành tài sản riêng của từng người ngay trong thời kỳ hôn nhân?

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Luật sư Nguyễn Thị Phương Anh, Cty Luật Hồng Bách và cộng sự cho biết, luật Hôn nhân và Gia đình cũng có quy định cụ thể về tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Tuy nhiên, một trong những quy định đáng chú ý của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 là việc pháp luật cho phép vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Mời quý vị nghe trao đổi của luật sư Nguyễn Thị Phương Anh, Cty Luật Hồng Bách và cộng sự về quy định phân chia tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại đây:

Viết bình luận

Tin liên quan

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: “Thông tin của công dân được bảo mật tuyệt đối”
Trung tá Vũ Hoàng Đạt: “Thông tin của công dân được bảo mật tuyệt đối”

VOV.VN - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thiết kế xây dựng hạ tầng, đường truyền riêng thông suốt từ trung ương đến địa phương; được trang bị bảo mật tiên tiến, nhiều lớp.

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: “Thông tin của công dân được bảo mật tuyệt đối”

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: “Thông tin của công dân được bảo mật tuyệt đối”

VOV.VN - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thiết kế xây dựng hạ tầng, đường truyền riêng thông suốt từ trung ương đến địa phương; được trang bị bảo mật tiên tiến, nhiều lớp.

Ai tiếp tay làm giả bệnh án tâm thần để nghi phạm đi điều trị, trốn tội?
Ai tiếp tay làm giả bệnh án tâm thần để nghi phạm đi điều trị, trốn tội?

VOV.VN - Những trường hợp làm giả bệnh án tâm thần nhằm tránh truy tố của cơ quan chức năng đã và đang xảy ra gây bức xúc trong xã hội, nhất là khi có sự tiếp tay của một số cán bộ y tế.

Ai tiếp tay làm giả bệnh án tâm thần để nghi phạm đi điều trị, trốn tội?

Ai tiếp tay làm giả bệnh án tâm thần để nghi phạm đi điều trị, trốn tội?

VOV.VN - Những trường hợp làm giả bệnh án tâm thần nhằm tránh truy tố của cơ quan chức năng đã và đang xảy ra gây bức xúc trong xã hội, nhất là khi có sự tiếp tay của một số cán bộ y tế.

Xử phạt tới 5 triệu đồng đối với hành vi báo cháy giả
Xử phạt tới 5 triệu đồng đối với hành vi báo cháy giả

VOV.VN - Người nào báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Báo cháy giả có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.

Xử phạt tới 5 triệu đồng đối với hành vi báo cháy giả

Xử phạt tới 5 triệu đồng đối với hành vi báo cháy giả

VOV.VN - Người nào báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Báo cháy giả có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.