Các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân

VOV.VN -Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân và có 3 độ tuổi phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước công dân mới.