GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lý Thái Tổ và vị thần hộ quốc
Lý Thái Tổ và vị thần hộ quốc

Theo nhiều chuyên gia, vua Lý Thái Tổ với tầm nhìn thiên niên kỷ, đã Việt hóa một vị thần tài có nguồn gốc Ấn Độ trở thành vị thần hộ quốc Thánh Gióng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close