Từ khóa: "phát hiện khoa học"

Top 10 phát hiện khoa học kỳ thú năm 2018

Top 10 phát hiện khoa học kỳ thú năm 2018

VOV.VN - Khoa học chứng kiến một năm 2018 sôi động với những phát hiện lý thú như công nghệ “cải lão hoàn đồng” hay tạo cơ quan mới trong cơ thể người.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds