GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Sức hút của BOT
Sức hút của BOT

Hình thức đối tác công tư (PPP), đặc biệt là theo hợp đồng BOT, được coi là giải pháp hữu hiệu hút vốn đầu tư “thần tốc” vào phát triển hạ tầng giao thông.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close