Phụ cấp công chức nhiều hơn lương?
Phụ cấp công chức nhiều hơn lương?

VOV.VN - Hiện nay, mức lương cho cán bộ công chức, viên chức được cho là chưa đủ sống, cần thiết có những cải cách về mặt tiền lương cho nhóm đối tượng này.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close