Cần thêm những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Cần thêm những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhất là về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.