Cần khoảng 350.000-400.000 lao động mới 6 tháng đầu năm

Cần khoảng 350.000-400.000 lao động mới 6 tháng đầu năm

Tác giả Hà Nam/VOV1

VOV.VN - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo, trong quý 1 và quý 2 năm nay, các doanh nghiệp sử dụng lao động chất lượng cao, lao động có tay nghề cần tuyển mới 350.000-400.000 lao động.