Dấu ấn xuất khẩu 2022 và những vấn đề đặt ra trong chiến lược xuất nhập khẩu

Dấu ấn xuất khẩu 2022 và những vấn đề đặt ra trong chiến lược xuất nhập khẩu

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Từ kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu 11 tháng qua, nhiều dự báo cho thấy tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2022 có khả năng đạt 750 tỷ USD và tiếp tục cân bằng cán cân thương mại (có xuất siêu). Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng ấn tượng, một chân kiềng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.