Truyện ngắn "Bội phản" - Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Truyện ngắn "Bội phản" - Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Tác giả PV/VOV6

VOV.VN - Truyện ngắn "Bội phản" của nhà văn Bảo Ninh còn hơn cả một câu chuyện hậu chiến. Nó là câu chuyện về những lẽ thường tình “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà vẫn khiến người ta xa xót, đắng cay.