Truyện ngắn "Ngoảnh đi ngoảnh lại..."

Truyện ngắn "Ngoảnh đi ngoảnh lại..."

Tác giả PV/VOV6

VOV.VN - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa khiến đời sống xã hội ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa. Từ thành phố lớn tới những vùng thôn quê, đời sống hiện đại tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội. Có những nét đẹp làng quê giờ đây chỉ còn trong kí ức của nhiều người.