Sớm khắc phục những bất cập của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy

VOV.VN - Sổ hộ khẩu giấy chính thức được bãi bỏ trong tất cả các giao dịch thủ tục hành chính bắt đầu từ 1/1 năm nay. Đây được xem là một dấu mốc, là bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Cả chính quyền và người dân đều phải nhanh chóng thích ứng
Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Cả chính quyền và người dân đều phải nhanh chóng thích ứng

VOV.VN - Việc thay đổi cách thức quản lý từ thủ công sang phương thức hiện đại bằng dữ liệu điện tử, không chỉ đòi hỏi cơ quan chức năng phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, thiết bị để triển khai trong thực tiễn, mà mỗi người dân phải nhanh chóng làm quen và nâng cao kỹ năng số của chính mình.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Cả chính quyền và người dân đều phải nhanh chóng thích ứng

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Cả chính quyền và người dân đều phải nhanh chóng thích ứng

VOV.VN - Việc thay đổi cách thức quản lý từ thủ công sang phương thức hiện đại bằng dữ liệu điện tử, không chỉ đòi hỏi cơ quan chức năng phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, thiết bị để triển khai trong thực tiễn, mà mỗi người dân phải nhanh chóng làm quen và nâng cao kỹ năng số của chính mình.

"Còn rất nhiều thủ tục hành chính vẫn cần thông tin trên sổ hộ khẩu giấy"
"Còn rất nhiều thủ tục hành chính vẫn cần thông tin trên sổ hộ khẩu giấy"

VOV.VN - Một cán bộ tư pháp tại Hà Nội cho biết điều này và chia sẻ hiện nay rất khó khăn cho cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

"Còn rất nhiều thủ tục hành chính vẫn cần thông tin trên sổ hộ khẩu giấy"

"Còn rất nhiều thủ tục hành chính vẫn cần thông tin trên sổ hộ khẩu giấy"

VOV.VN - Một cán bộ tư pháp tại Hà Nội cho biết điều này và chia sẻ hiện nay rất khó khăn cho cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Đừng đẩy cái khó về phía dân
Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Đừng đẩy cái khó về phía dân

VOV.VN - Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy là một bước dài trong cải cách thủ tục hành chính. Bất kỳ cuộc cải cách nào cũng cần sự nhìn nhận và thời gian triển khai. Tuy nhiên, vì mới triển khai nên chúng ta đang vừa làm, vừa vá.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Đừng đẩy cái khó về phía dân

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Đừng đẩy cái khó về phía dân

VOV.VN - Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy là một bước dài trong cải cách thủ tục hành chính. Bất kỳ cuộc cải cách nào cũng cần sự nhìn nhận và thời gian triển khai. Tuy nhiên, vì mới triển khai nên chúng ta đang vừa làm, vừa vá.